enerji analizi 2Ölçüm parametreleri ve hassasiyeti uygulamaya bağlı olarak değişebilir.  Tasarım aşamasında en iyi yönetim ve ekipman kullanılmasına rağmen zamanla farklı sorunlar baş gösterebilir:

 • Gerilim ve akım değişimleri göz ardı edilebilir veya önemsenmeyebilir,
 • Tesisat değiştirilmiş olabilir (yeni yükler ekleme),

Bu tip değişimler sonucunda genellikle güç kalite ölçümü gerekir. Bunun amacı, oluşabilecek sorunların önceden tespiti ve sonuçların mümkün olduğunca çabuk alınmasıdır. Portatif ölçüm sistemleri (kısa süreler için) veya sabit cihazlar (sürekli gözlem için), tesisat analizlerinin daha kolay biçimde gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.

Üretimden kazanç sağlanması için (işletme ekonomisi ve/veya işletme maliyetlerinin azaltılması) güçlü bir enerji yönetimi gerekmektedir. Hizmet sektörü ile endüstriyel alanlarda işletme, bakım ve yönetim bölümleri çalışanları ihtiyaçlarına uygun bir Güç Kalitesi sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, tesisatın kontrol/kumanda edilmesi ve sürekli biçimde izlenmesi için tamamlayıcı yazılım araçlarına gereksinim duyulmaktadır.

Güç kalitesinin analizi için;

 • Şebeke gerilimi değişimleri (tüm fazlar)
 • Şebekeden çekilen akım değişimleri (tüm fazlar)
 • Frekans (tüm fazlar için tek değer)
 • Kırpışma-Flicker (tüm fazlar)
 • Gerilim THD (tüm fazlar)
 • Akım THD (tüm fazlar)
 • Gerilim harmonikleri (tüm fazlar, 50. harmoniğe kadar)
 • Akım harmonikleri (tüm fazlar, 50. harmoniğe kadar)
 • Aktif güç (tüm fazlar)
 • Reaktif güç (tüm fazlar)
 • Görünür güç (tüm fazlar)
 • Güç faktörü (tüm fazlar)

parametreleri belirli aralıklarla kaydedilip, elde edilen değerler ilgili standartlarla karşılaştırılarak rapor olarak sunulmaktadır.