analizorEnerji analizörleri üretilen,  taşınan ya da tüketilen elektrik enerjisinin karakteristiklerini hassas doğruluklarda kayıt edebilen ölçüm cihazlarıdır. Aynı zamanda güç analizörü ya da şebeke analizörü olarak da adlandırılan bu cihazlar, sistemdeki yüklerin gücünü (aktif, reaktif, görünür güç), güç faktörünü, harmoniklerini (gerilim, akım, THD) düşük hata paylarıyla ölçebilirler.

Gelişmekte olan enerji verimliliği ve kalitesi konularında güvenilir ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarlı ve güvenilir ölçümler yapan analizörler, güç elektroniği cihazlarının oluşturduğu bozulmalardan dolayı meydana gelen enerji kayıplarının tespit edilmesini sağlamaktadır.