gerilimGelişen teknolojilerle birlikte elektrik enerjisine olan bağımlılığımız artmaktadır.  Günümüzde hassas cihazların kullanımının artmasıyla ihtiyaç duyulan enerjinin tüketiciye kesintisiz, kaliteli ve daha ucuza sunulması gerekmektedir. Enerjinin üretimi ve iletimi aşamasında alınabilecek önlemlerle kalite ve süreklilik sağlansa da, zaman içinde sisteme dahil olan yükler sebebiyle enerji kalitesinde değişiklikler olabilmektedir. Elektrik enerjisi kullanan sistemlerde enerji kalitesinin zaman içindeki değişimlerinin kaydedilerek izlenmesine enerji analizi denilmektedir. Oluşabilecek değişikliklerin kontrolünde;

  • Akım-Gerilim Harmonikleri,
  • Gerilim düşmesi ve yükselmesi,
  • Transient,
  • Kırpışmalar (Flicker),
  • Nötr-Toprak arası potansiyel farkı,
  • Fazlar arası akım ve gerilim dengesizliği,
  • Frekans değişimi,
  • K faktör,

değerleri kaydedilip, standartlarda belirtilmiş olan limit değerlerle karşılaştırılır.