frekansElektrik sistemlerinde güç kalitesi,  enerjinin sabit şebeke frekansında, sabit ve sinüsoidal biçimli uç geriliminde kalmasının sağlanması olarak tanımlanabilir. Her ne kadar üretim ve iletim aşamasında bu özellikler sağlanabilse de, güç sistemine zaman içinde eklenebilecek yükler sebebiyle sinüsoidal biçimden sapmalar oluşabilmektedir. Manyetik ve doğrusal olmayan yükler sebebiyle oluşan bu tip sapmalar, harmonik olarak adlandırılan bileşenlere neden olmaktadırlar.

Gerilim genliğinin değişmesi, enerji kesintileri, gerilim darbeleri, kırpışmalar, gerilimin doğru bileşen içermemesi, dalga şeklinin sinüsten uzaklaşması, frekans değişimleri, fazlar arasındaki dengesizlikler enerji kalitesindeki bozulmalardır. Enerji kalitesini etkileyen ana nedenlerin başında, çoğunlukla tüketim tarafındaki gerilim/akım karakteristiği doğrusal olmayan yüklerin çektiği akımların sinüs olmayan gerilim düşümlerine sebep olarak sabit dalga şeklini bozması gelmektedir.