Harmoniklerin zararlı etkilerini engellemek için tasarıma yönelik alınacak tedbirler yeterli değildir.  Bu tedbirlere ilave olarak harmonik akımların şebekeye geçmesinin engellenmesi gerekmektedir, bunun için sisteme ilave edilmesi gereken ek devrelere ihtiyaç vardır. Devreye yerleştirilen ve istenen harmonik akımının süzülmesini sağlayan bu devrelere harmonik filtresi adı verilir.

Harmonik filtrelerinin amacı bir ya da daha fazla frekanstaki akım veya gerilimlerin etkisini yani harmonik seviyesini azaltmak veya yok etmektir.Filtre

Filtrelerle harmoniklerin meydana getirdikleri etkiler sonucu karsımıza çıkan teknik ve ekonomik olumsuzlukların giderilmesi hedeflenir. Harmonik filtrelerin görevi;

  • Harmonik üreten bir cihazdan beslenen yükün gerilim dalgasını düzeltmek,
  • AC sisteme enjekte edilen istenmeyen harmonik bileşenleri önlemek,
  • Radyo frekans girişimlerini elimine etmektir.

İşlev bakımından filtreler ikiye ayrılır;

  • Filtre bileşenleri direnç, endüktans ve kondansatör gibi pasif elemanlardan oluşturulan pasif filtreler,
  • Filtreleri kontrollü akım ya da gerilim kaynağına sahip olan aktif filtreler.