olcumEnerji kalitesindeki bozulmalar,  gerilim genliğinin değişmesi, enerji kesintileri, gerilim darbeleri, kırpışmalar, gerilimin doğru bileşen içermemesi, dalga şeklinin sinüsten uzaklaşması, frekans değişimleri, fazlar arasındaki dengesizlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bozulmalar şebeke tarafından olabileceği gibi sistemde bulunan yüklerden de kaynaklanıyor olabilir. Bunun sonucu da üretimin aksaması, hasarlı ürün üretimi ya da enerji sağlayan kurum tarafından kesilen ceza faturaları olarak kâr kaybına sebep olmaktadır. Enerji kalitesi ölçümü ve sistem analizleri sonrasında tespit edilen sorunlar, mühendislik hizmetleri sunularak çözülebilmektedir. Bu tip sorunların çözümünde çoğunlukla kesintisiz güç kaynakları, harmonik filtreler ya da harmonik filtreli kompanzasyon panoları tercih edilmektedir.